Studio programistyczne
Piotr Zielonka
Firma

Właścicielem Studia oraz głównym twórcą oferowanego oprogramowania jest Piotr Zielonka, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1991).
Studio działa na mocy wpisu dostępnego do wglądu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7711020006.

Dane adresowe dostępne są w dziale Kontakt.