Studio programistyczne
Piotr Zielonka
PPUS

Program Płatnika Urzędu Skarbowego (PPUS) to prosta aplikacja ułatwiająca wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów RP.

Aktualnie dostępna wersja aplikacji umożliwia wysyłkę dokumentów (m.in. PIT-11) za rok 2018 oraz wysyłkę plików JPK.

Program oferuje możliwości zbliżone do podstawowych funkcji Programu Płatnika ZUS:
  • wczytywanie danych z systemów księgowych użytkownika (z plików XML)
  • skladanie podpisu elektronicznego pod deklaracjami
  • wysyłanie podpisanych dokumentów do systemu e-Deklaracje (do bramki testowej lub produkcyjnej)
  • odbieranie informacji o poprawności dokumentów oraz potwierdzeń złożenia (tzw. UPO)
  • wizualizację i drukowanie danych z plików XML na oryginalnych formularzach systemu e-Deklaracje
  • zarządzanie wykazem wysłanych dokumentów (przeglądanie, filtrowanie wg płatników, roku, itp.)
Dokumenty można obsługiwać pojedynczo lub zbiorczo, tzn. możliwe jest zbiorcze podpisanie i wysłanie naraz wielu dokumentów - program nie stawia w tej kwestii żadnych ograniczeń. 

Dla początkujących i ciekawych, program oferuje także wysyłkę danych do systemu testowego 


Program Płatnika Urzędu Skarbowego udostępniony jest na zasadzie "as is", tzn. w takim zakresie funkcjonalnym, z takimi wymaganiami systemowymi i na takich warunkach licencjonowania, jakie opisane są w jej instrukcji obsługi. Proszę zapoznać się z aktualną instrukcją obsługi i instalacji programu oraz z zawartymi w niej zasadami jego licencjonowania.

Wersja instalacyjna programu, niezbędne moduły dodatkowe, instrukcja instalacji i użytkowania aplikacji dostępne są tutaj.

Podstawowym źródłem informacji o zasadach wysyłania elektronicznych deklaracji podatkowych i obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych jest oficjalna strona internetowa systemu e-Deklaracje: 
www.e-deklaracje.gov.pl