Wdrożenia

Do użytkowników programów, powstałych w “Studiu Programistycznym – Piotr Zielonka” należą  m.in:

  • izby administracji skarbowej
  • Krajowa Informacja Skarbowa
  • urzędy skarbowe
  • urzędy miast i gmin
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • samorządowe kolegia odwoławcze
  • Poczta Polska
  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego