Magazyn

Aplikacja Magazyn, służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aplikacja współpracuje z drukarkami i czytnikami kodów kreskowych, w celu łatwego prowadzenia inwentaryzacji majątku.
 
Program można nieodpłatnie zainstalować i przetestować jego funkcjonalność.

W razie zainteresowania proszę o kontakt.