PPUS

Program Płatnika Urzędu Skarbowego

Program Płatnika Urzędu Skarbowego (PPUS) to prosta aplikacja ułatwiająca wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz plików JPK do Ministerstwa Finansów RP. Aktualnie dostępna wersja obsługuje m.in. wysyłkę JPK z deklaracją, w formacie obowiązującym od października 2020 r.

Wersja instalacyjna programu, niezbędne moduły dodatkowe, instrukcja instalacji i użytkowania aplikacji oraz zestaw aktualizacyjny dla użytkowników wcześniejszych wersji programu dostępne są tutaj.

Program oferuje możliwości zbliżone do podstawowych funkcji Programu Płatnika ZUS:

  • wczytywanie danych z systemów księgowych użytkownika (z plików XML)
  • składanie podpisu elektronicznego z poziomu programu
  • wysyłanie podpisanych dokumentów do systemu e-Deklaracje (do bramki testowej lub produkcyjnej)
  • wysyłanie plików JPK do systemu Ministerstwa Finansów (do bramki testowej lub produkcyjnej)
  • odbieranie informacji o poprawności dokumentów oraz potwierdzeń złożenia (tzw. UPO)
  • wizualizację i drukowanie danych z plików XML na oryginalnych formularzach systemu e-Deklaracje
  • zarządzanie wykazem wysłanych dokumentów (przeglądanie, filtrowanie wg płatników, roku, itp.)

Dokumenty można obsługiwać pojedynczo lub zbiorczo, tzn. możliwe jest zbiorcze podpisanie i wysłanie naraz wielu dokumentów. 

Dla początkujących i ciekawych, program oferuje także wysyłkę danych do systemu testowego – zarówno w zakresie e-Deklaracji jak i plików JPK. 

Program Płatnika Urzędu Skarbowego udostępniony jest na zasadzie “as is “, tzn. w takim zakresie funkcjonalnym, z takimi wymaganiami systemowymi i na takich warunkach licencjonowania, jakie opisane są w jego instrukcji obsługi. Proszę zapoznać się z aktualną instrukcją obsługi i instalacji programu oraz z zawartymi w niej zasadami jego licencjonowania – w szczególności wersji bezpłatnej.

Podstawowym źródłem informacji o zasadach wysyłania elektronicznych deklaracji podatkowych i obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych jest oficjalna strona internetowa systemu e-Deklaracje:  www.podatki.gov.pl/e-deklaracje.

Natomiast w zakresie plików JPK źródłem szczegółowej wiedzy jest strona internetowa www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny